18 des

Medieomtale, Nordlys

Lørdag 6.oktober hadde Nord-Norges største avis en 3-siders omtale av boka, prosessen fram til utgivelse og oss som forfattere. Artikkelen heter «Se, babyen snakker til deg!» og du finner den på nettet på adressen: http://www.nordlys.no/lordag/article6282793.ece

 

Innhold i denne boken er beskyttet av åndsverksloven. Det er forbudt å reprodusere innhold fra boka i noen form,
elektronisk, på papir eller på annet vis, uten innhentet skriftlig tillatelse fra utgiveren. Kopiering i strid med lov eller
avtale kan medføre erstatningansvar eller inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel.

Web: Gnist Design – web som funkler!