Refleksjon

En spennende høst og førjulsvinter er snart til ende – det store spørsmålet var; Ville boka finne fram? Treffe de det angår – blivende og nybakte foreldre – de som står rundt – familie, og noen ganger profesjonelle hjelpere….

Tilbakemeldingene har vært mange og varme! Ørjans kunnskap og design har behørig blitt kommentert og gitt honnør. Stigs fantastiske bilder likeså – gjennom planlagte og spontane blinkskudd har han latt situasjoner fått et billedlige uttrykk som taler til hver enkelt – uten forklaring! Tilbakemeldingen på teksten, tilnærmingen og de jordnære rådene har også kommet, i rikt monn!  Tankene, forklaringene, rådene og versene har funnet gjenklang – og det var jo meningen. Noen ville kanskje ha en «brukermanual», andre ville ha klare råd – atter andre vil ha vitenskaplige fakta. Håpet er at kunnskapen i denne lille boka finner dere og styrker dere – der dere er!