Respons på boka

05.10.12: Gratulerer så mye! Helt fantastisk å lese boka deres, Inger Pauline. Et forståelig språk og den tar opp alle de viktige tema innen samspill og babystell, og er nydelig skrevet. Den er støttende, forståelsesfull  og anerkjennende overfor foreldrene. Temaet smerte er vart og fint presentert, med foreldrekontakten som vesentlig for at barnet skal kunne takle smerte best mulig. Foreldre trengte en sånn bok. Sykepleierne også. Jeg mener bestemt at det å lese denne boka vil gjøre sykepleiere til bedre samtalepartnere for foreldrene, fordi den er faglig sterk, og skrevet på et forståelig språk. Vennlig hilsen 

K. Engevik 
Fagutviklingssykepleier / Nidcap observatør / Nyfødtsykepleier
 
Helse Stavanger HF